આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ ખડાયતા જ્ઞાતિનું ગૌરવ


ઉમરેઠના પ્રકાશભાઈ મદનલાલ શાહની પુત્રી મૈત્રી શાહ તાજેતરમાં લેવાયલ ધો.૧૦ અંગ્રેજી માધ્યમમાં ૯૭.૭૭ પર્સન્ટાઈલ સાથે ઉત્તરણિય થયેલ છે. તેઓ થામણા હેલ્થ એન્ડ એજ્યુકેશન અંગ્રેજી માધ્યમમાં અભ્યાસ કરે છે, ભાવેશભાઈ શાહના પૂત્ર જૈનિલ ભાવેશભાઈ શાહ ધો.૧૦ની પરિક્ષામાં ૯૬.૭૧ પર્સન્ટાઈલ સાથે ઉત્તરણિય થયા છે. તેઓ ઉમરેઠ નગરપાલિકા સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરે છે. તેઓને શાળા તેમજ જ્ઞાતિ પરિવારેએ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે શુભેચ્છા પાઠવી હતી.

One response to “ઉમરેઠ ખડાયતા જ્ઞાતિનું ગૌરવ

  1. Manoj Shah June 14, 2013 at 8:58 pm

    Congratulations to Both

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: