આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

સર્જક સાથે એક સાંજ – જયંતિ એમ દલાલ


One response to “સર્જક સાથે એક સાંજ – જયંતિ એમ દલાલ

  1. પ્રા. દિનેશ પાઠક June 4, 2013 at 9:10 pm

    વડોદરામાં આ કાર્યક્રમ છે એ જાણીને આનંદ થયો.

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: