આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

મહાગુજરાત ચળવળમાં ઉમરેઠના ત્રણ સપૂતોની મહત્વની ભૂમિકા


“મહા ગુજરાત” ચળવળમાં ઉમરેઠના ત્રણ સપૂતોએ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો. સ્વ.હરિહરભાઈ ખંભોળજા, સ્વ.અશોકભાઈ ભટ્ટ અને સ્વ.સુરેશ ભટ્ટ. આ ત્રણેય સપૂતો બ્રહ્મસમાજના હતા. “મહા ગુજરાત” ચળવળ દરમ્યાન ૮મી ઓગષ્ટના દિવસે સ્વ.સુરેશભાઈ ભટ્ટ સહીદ થયા હતા, તેઓની યાદમાં ઉમરેઠ સ્ટેટ બેંક સામે ભાટવાડામાં સ્મારક પણ બનાવ્યો છે, જ્યા ઉમરેઠની કેટલીક સામાજિક સંસ્થાઓ નિયમિત તેઓને શ્રધ્ધાંજલિ વ્યક્ત કરે છે. સ્વ. અશોકભાઈ ભટ્ટ તેમજ સ્વ હરિહરભાઈ ખંભોળજા ગુજરાત રાજ્ય બન્યા બાદ જે તે સમયે સરકારમાં મંત્રી પદ મેળવવામાં પણ સફળ નિવળ્યા હતા. સ્વ. અશોકભાઈ ભટ્ટ ગુજરાત રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી સહીત વિધાનસભામાં સ્પીકર પદે પણ પોતાની કામગીરી બજાવી ચુક્યા હતા. જ્યારે સ્વ.હરિહર ખંભોળજા ગુજરાત રાજ્યના નાણા મંત્રી તરીકે અત્યંત મહત્વની ભૂમિકામાં રહ્યા હતા. આજે ગુજરાતના સ્થાપના દિવસે ઉમરેઠના આ ત્રણેય સપૂતોને કોટી કોટી વંદન સહીત હાર્દિક શ્રધ્ધાંજલિ.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: