આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ બસ સ્ટેશનને ડેપોનો દરજ્જો આપી પ્લેટફોર્મ ઉપર બસ ઉભી રાખવા રજૂઆત.


  • ધારાસભ્ય જયંત પટેલ (બોસ્કી) દ્વારા વાહન વ્યવહાર મંત્રી નિતિનભાઈ પટેલને લેખિત રજૂઆત કરી.

ઉમરેઠ બસ સ્ટેશનનું નવિનિકરણ કર્યા બાદ “સી” આકારના બનેલ બસ સ્ટેશનમાં નિયત કરેલ પ્લેટફોર્મ ઉપર બસ ન ઉભી રહેતી હોવાને કારણે મુસાફરો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. ઉમરેઠ બસ સ્ટેશનમાં બસ નિયત કરેલ પ્લેટફોર્મ નંબર ઉપર ઉભી ન રહેતી હોવાને કારણે સ્થાનિકોએ ભૂતકાડમાં ડાકોર ડેપો સહીત નગરના નેતાઓને પણ રજૂઆત કરી હતી પણ કોઈ ઉકેલ આવ્યો ન હતો અને પરિસ્થિતી જેમની તેમ રહી હતી. હાલમાં ઉમરેઠ નગરમાં નવા ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલ દ્વારા પણ એસ.ટી.તંત્રને અમદાવાદ કચેરી ખાતે લેખિત રજૂઆત કરી હતી. ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલ(બોસ્કી) દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હોવા છતા ઉમરેઠ બસ સ્ટેશન ઉપર બસ ઉભી રાખવાની પધ્ધતિ બદલવામાં ન આવતા આખરે ધારાસભ્યશ્રીએ પૂનઃ આ પ્રશ્ન વાહન વ્યવહાર મંત્રી નિતિનભાઈ પટેલ સમક્ષ ઉઠાવ્યો છે અને તેઓને ઉમરેઠ તાલુકા મથક હોવાથી ઉમરેઠ બસ સ્ટેશનને ડેપોનો દરજ્જો મળે અને બસ ડ્રાઈવરો જેતે પ્લેટફોર્મ ઉપર જ બસ ઉભી રાખ તેવી રજૂઆત કરી છે. વધુમાં બસના કંટકટરે તો તેમ મણાવ્યું હતુ કે ઉમરેઠ બસ સ્ટેશન ડેપો નથી અમારે તો અહીથી મુસાફરો ભરવાના અને ઉતારવાના પ્લેટફોર્મ ઉપર બસ લઈ જવી જરૂરી નથી. વધુમાં ઉમરેઠ બસ સ્ટેશનમાં હાલમાં એક પણ પ્લેટફોર્મ ઉપર પંખા પણ નથી જેથી બસની રાહ જોતા મુસાફરોને ગરમીમાં શેકાવાનો વારો આવે છે. ઉમરેઠ બસ સ્ટેશન નવું બનાવવા માટે પણ સરકારી તંત્ર કરતા વધુ ભૂમિકા લોકભાગીદારીની રહી હતી ત્યારે લોકો એક ડગલું વધુ બસ સ્ટેશનને નવું બનાવે તો તંત્ર માળખાગત સુવિધા આપવામાં લાલઈયાવાડી કરે તે કેટલું વ્યાજબી છે…?

બસ સ્ટેશનની જૂની ડિઝાઈન સારી હતી – બસ ડ્રાઈવર

ઉમરેઠ બસ સ્ટેશન ઉપર આવતી બસના એક ડ્રાઈવરે જણાવ્યું હતુ કે હાલમાં ઉમરેઠ બસ સ્ટેશન ઉપર બસ પ્લેટફોર્મ ઉપર ઉભી રાખવામાં અગવડતા પડે તેમ છે. જેથી ડ્રાઈવરો દ્વારા બસ ગમે ત્યાં ઉભી રાખવામાં આવે છે. બસ સ્ટેશનની ડિઝાઈન તેવી છે કે અમોને બસ રીવર્સ કરી પ્લેટફોર્મ ઉપર લાવવી પડે છે અને જેમાં ટાઈમનો બગાડ થાય છે અને અકસ્માતનો પણ ભય રહે છે. બસ સ્ટેશનની પહેલા મુજબની ડીઝાઈન હોય તો મુસાફરો અને ડ્રાઈવરો સહીત તમામને રાહત થાય.

ડ્રાઈવરો જ મનમાની કરે છે. – મુસાફરો

આણંદ થી ઉમરેઠ આવતી બપોરની એક બસના કંડક્ટરે ઉમરેઠ બસ સ્ટેશન ડેપો ન થી અને બસ સ્ટેશનની ડીઝાઈન બરાબર નથી તેમ જણાવી પોતે બસ પ્લેટફોર્મ ઉપર ન લઈ જતા હોવાનું જણાવતા મુસાફરોએ જણાવ્યું હતુ કે, ડ્રાઈવરો મનમાની કરે છે, માત્ર ઉમરેઠ બસ સ્ટેશન “સી” આકારનું નથી આણંદ બસ સ્ટેશન પણ “સી” આકારનું જ છે છતા પણ ત્યાં પ્લેટફોર્મ ઉપર બસ ઉભી રહે છે તો ઉમરેઠમાં કેમ નહી, અને જો ઉમરેઠ બસ સ્ટેશન ડેપો ન હોવાથી બસ પ્લેટફોર્મ ઉપર ન ઉભી રહેતી હોય તો ઉમરેઠ બસ સ્ટેશનને ડેપોનો દરજ્જો કેમ નથી મળતો..?

તમામ ડેપો મેનેજરને સુચણા આપી છે – એસ.ટી તંત્ર

ઉમરેઠ બસ સ્ટેશનમાં નિયત પ્લેટફોર્મ ઉપર બસ ઉભી રાખવા અંગે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમને વેબ સાઈટથી ઓનલાઈન ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી જેના પ્રત્યુત્તરમાં એસ.ટી તંત્રએ જણાવ્યું હતુ કે, ઉમરેઠ બસ સ્ટેશનમાં નિયત પ્લેટફોર્મ ઉપર બસ ઉભી રાખવા તમામ ડેપો મેનેજરને સુચના આપેલ છે અને તેનું પાલન કરવા જણાવ્યું છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: