આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

અવસાન નોંધ


ઉમરેઠ – ઉમરેઠ નગરના સામાજિક કાર્યકર અને પૂર્વ નગરપાલિકા કાઊન્સિલર શાન્તિલાલ ભીખાભાઈ પટેલનું તા.૧.૪.૨૦૧૩ના રોજ અવસાન થયેલ છે. સ્વા.શાંન્તિલાલ પટેલનો ઉમરેઠ દૂધ ઉત્પાદન સહકારી મંડલીની સ્થાપણામાં મહત્વનો ફાળો હતો. સ્વ.શાન્તિલાલ પટેલ ઉમરેઠના વોર્ડ નં.૮ માંથી અવિરત ચુંટાઈ આવતા હતા અને નગરમાં ખેડૂત આગેવાન તરીકે તેઓ લોકપ્રિય હતા.

ડાકોર – ડાકોરના જિતેન્દ્રભાઈ વ્રજલાલ શાહ (શ્રીજી મિઠાઈવાળા)નું તા.૧.૪.૨૦૧૩ના રોજ અવસાન થયેલ છે. સ્વ.જિતેન્દ્રભાઈ વ્રજલાલ શાહ ડાકોરમાં અગ્રણી વહેપારી હતા.

One response to “અવસાન નોંધ

  1. Manoj Shah April 3, 2013 at 2:42 am

    I will miss Shantilala Member as he was one of my old time friends. May god bless his soul; He is at the Best place with all mighty. Pl convey my condolences to his family and friends

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: