આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

શ્રી ગણેશદાસજી મહારાજનો જન્મ દિવસ


ઉમરેઠ સંતરામ મંદિરના મહંતશ્રી ગણેશદાસજી મહારાજને જન્મ દિવસની શુભેચ્છા..

શ્રી સંતરામ મંદિર વ્યાસ ચોરા પાસે ઉમરેઠ ફોન નં.૨૭૬૩૫૧

4 responses to “શ્રી ગણેશદાસજી મહારાજનો જન્મ દિવસ

 1. Mrs.Anila Krishnavadan Bhatt March 16, 2013 at 5:36 pm

  Exlent and appreciable service(seva) from you to resident of Umresh living outside but having love and affection towards Umreth.

  Like

 2. Mrs.Anila Krishnavadan Bhatt March 16, 2013 at 5:40 pm

  Ishwar is sending Sant for us and P.P.Ganeshji is for our upgradation towards Sriji.

  Like

 3. ms0680 March 16, 2013 at 6:55 pm

  Happy Birthday and Healthy many many more years

  Like

 4. Sharad Joshi March 16, 2013 at 11:45 pm

  Happy Birthday Maharaj shri.

  Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: