આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

મતદાન


આજે કાંઈ’ક કર્યું ખાસ – મતદાન

આજ કર્યું કાંઈ'ક ખાસ - મતદાન

એન.સી.પીના ઉમેદવારે મતદાન કર્યું –

ઉમરેઠ વિધાનસભા-૧૧૧ના એન.સી.પી ઉમેદવાર જયંતભાઈ પટેલ(બોસ્કી)એ આજે સવારે ૮.૩૦ કલાકે ચિખોદરાના દિવાલી બાલમંદિર ખાતે થી મતદાન કરી વિજયનો વિશ્વાસ વ્યકત કર્યો હતો.

મતદારોમાં ઉત્સાહ

 

2 responses to “મતદાન

 1. hetal December 17, 2012 at 1:56 pm

  vah apnu umerath,atlu chamak she avi khabar noti

  wow

  Like

 2. Sharad joshi December 17, 2012 at 11:27 pm

  Good Job Everybody!!!!!!

  Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: