આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ જીવન આધાર સેવા સંકુલનો આઠમા વર્ષમાં પ્રવેશ…


વધુ જાણકારી અને સેવા માટે નીચેના વ્યક્તિનો સંપર્ક કરી શકો છો.

– સ્થાપક –

(૧) હરિવદન કનૈયાલાલ શાહ (તેલવાળા) – મો.૯૩૨૭૯૬૪૮૧૩ અને ૯૪૨૯૬૬૩૭૩૭

– કાર્યકર –

(૧) નીતીનભાઈ રમણલાલ શાહ (ઘંટીવાળા) – મો.૯૪૨૬૫૨૪૦૦૯

(૨) અનિલ ટી.દેસાઈ – મો.૯૪૨૮૪૩૫૫૦૨

 

 

 

One response to “ઉમરેઠ જીવન આધાર સેવા સંકુલનો આઠમા વર્ષમાં પ્રવેશ…

  1. PANKAJ SHAH September 17, 2012 at 10:58 am

    THANKS A LOT FOR THIS…..

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: