આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ક્વિઝ – જવાબ


(૧) ઉમરેઠ નગરપાલિકાના પ્રમુખ કોણ છે…?

જવાબ – વિષ્ણુભાઈ પટેલ

(૨) ઉમરેઠના પહેલા ધારાસભ્ય કોણ હતા..?

જવાબ – ઉદેસિંહ વડોદિયા (હાલના ધારાસભ્ય લાલસિંહભાઈ વડોદિયાના પિતા)

(૩) ઉમરેઠમાં ગાંધીજીની અસ્થીના ફુલ મુકી સ્મારક ક્યાં બનાવવામાં આવેલ છે..?

જવાબ – ચંન્દ્રમુળેશ્વર મહાદેવ સામે

(૪) ઉમરેઠ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ કોણ છે..?

જવાબ – ભૃગુરાજસિંહ ચૌહાણ

(૫) નાસ્કોમમાં પૂર્વ પ્રમુખ કે જેઓ ઉમરેઠના વતની હતા તેઓનું શું નામ હતું..?

જવાબ – દેવાંગ મહેતા (બોરડી ફળિયા ઉમરેઠમાં રહેતા હતા.)

ક્વિઝમાં ભાગ લેનાર તમામ વાંચકોનો આભાર. માત્ર એકજ વાંચક સેજલ ચોકસી (પ્રમુખ- રોટરી ક્લબ ઉમરેઠ) તમામ જવાબ સાચા આપવામાં સફળ રહ્યા છે.

6 responses to “ક્વિઝ – જવાબ

 1. Krushil Patel August 31, 2012 at 7:33 pm

  Good Job Vivekbhai..
  This was a bit hard! haha 🙂

  Like

 2. Dr.Vadhavana August 31, 2012 at 11:40 pm

  very good, keep it up

  Like

 3. Sharad joshi September 1, 2012 at 7:13 am

  Nice, Very Good !!!!!

  Like

 4. sejal shah September 1, 2012 at 10:33 am

  good for memory

  Like

 5. Manoj Shah September 1, 2012 at 10:33 am

  I am out of Umreth for over 39 years so do n ot know last two

  Like

 6. bhushan shah September 1, 2012 at 10:34 am

  i cn’t understd 5th question

  Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: