આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ સરદાર પટેલ કો.ઓ.ક્રેડીટ સોસાયટી શીલ કરાઈ


તંત્ર દ્વારા શીલ મારવાની વિધિ હાથ ધરવામાં આવતા અમો રાહતની લાગણી અનુભવીએ છે, હવે હારાજી બાદ અમારા સલવાયેલા પૈસા પરત મળશે તેવી અમોને આશા છે. – સેજલ ચોકસી, ખાતેદાર

ઉમરેઠના કોર્ટ રોડ વિસ્તારમાં આવેલ સરદાર પટેલ કો.ઓ.ક્રેડીટ સોસાયટી દ્વારા પાકતી મુદતે ખાતેદારોને પૈસા પરત ન કરવામાં આવતા ખાતેદાર દ્વારા ગ્રાહક સુરક્ષામાં અપીલ કરવામાં આવી હતી. ગ્રાહક સુરક્ષા દ્વારા ખાતેદારના પક્ષમાં સુનવાની કરતા બેંકે નક્કી કરેલ સમયમાં ગ્રાહકને પૈસા પરત કરવા જણાવ્યું હતું પરંતું બેંક આમ કરવામાં નિષ્ફળ નિવળતા અંતે કલેક્ટરશ્રીએ બેંકને શીલ મારવાનો હૂકમ કરતા ઉમરેઠ મામલતદાર દિપીકાબેન પંચાલે બેંકને શીલ મારવાની વિધિ હાથ ધરી હતી. આ સમયે દિપીકાબેન પંચાલે જણાવ્યું હતુ કે ગ્રાહક સુરક્ષામાં ખાતેદાર તરફેણમાં ચુકાદો આવ્યો હોવા છતા બેંકે તેઓને પૈસા પરત ન કર્યા હતા આ અંગે બેંકને જરૂરિ નોટીશ પણ ફટકારવામાં આવી હતી, છતા પણ બેંક પૈસા આપવામાં નિષ્ફળ નિવળી હોવાથી બેંકને શીલ મારવાની કાર્યવાહિ હાથ ધરવામાં આવી છે. આવનારા દિવસોમાં બેંકની મિલકતોની હારાજી કરી ખાતેદારોને તેઓના પૈસા પરત મળે તે દિશામાં કાર્ય કરવામાં આવશે.  (ફોટો – પરેશ દોશી)

 

 

 

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: