આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

હાશ…


આજે, અરે ગઈ કાલ સાંજ થીજ ઉમરેઠની મોટા ભાગની મહિલાઓને હાશ થઈ જ હશે…! ઉમરેઠમાં પાંચ દિવસ બાદ પાણીનો પ્રશ્ન હવે દૂર થઈ ગયો છે, પાણી થોડું ગંદુ આવે છે પણ આવવાનું શરૂં થઈ ગયું છે તે મોટી વાત છે. પાંચ દિવસ સુધી ઓછા પાણીમાં કેવી રીતે ગુજરાન ચલાવવું તે ઉમરેઠના લોકો સારી રીતે જાણી ગયા હશે.

..ખેર પણ છેલ્લે ચોખ્ખીને ચટ વાત હવે, પાણી પુરતા પ્રમાણમાં મળશે ત્યારે જેમ તેમ પાણી વેડફવું ના જ જોઈયે, પછી પાણી ન આવે ત્યારે તંત્રને ગાળો ફાળવાની વાત યોગ્ય નથી. પહેલા આપણે નગરપાલિકાનો ટેક્ષ ભર્યો છે કે નહિ તે જોઈ જે બોલવું હોય તે બોલવું જોઈયે.. બસ ત્યારે હવે જલસા કરો..

2 responses to “હાશ…

  1. નટખટ સોહમ રાવલ January 7, 2011 at 12:24 pm

    hmmmm

    જ્યાં પાણી વધારે પ્રમાણમાં આવે છે એમને પાણીની કિંમત કંઇ નથી.પણ જ્યારે પાણી ના હોય ત્યારે જ તેની કિંમત સમજાય.પેલું કહેવાય છે ને કે, કોઇ પણ વસ્તુની કિંમત બે વાર સમજાય છે.(૧) તે વસ્તુ મળ્યા પહેલા (૨)તે વસ્તુ ગુમાવ્યા પછી.

    જોકે મોડાસામાં તો પાણીની સમસ્યા બહુ જ છે.દર બે દિવસે પાણી આવે(લગભગ ૧ કલાક) અને આ આંતરે દિવસે પાણી આવનાની પ્રથા એક-બે વર્ષથી નહિં પણ છેલ્લા દસ વર્ષથી છે. 🙂

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: