આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

વિવેક વાણી


  • સલાહ આપવી સહેલી છે, પણ મળેલ સલાહને અનુસરવું તેટલું જ અઘરું છે.
  • કામ કરીને શંભળાવવું તેના કરતા કામ ન કરવું સારું

One response to “વિવેક વાણી

  1. પરાર્થે સમર્પણ January 1, 2011 at 1:55 pm

    આદરણીય શ્રી વિવેકભાઈ,આપને તેમજ કુટુંબી જનોને ૨૦૧૧ ના વર્ષના ખુબ અભિનંદન ‘આપણું ઉમરેઠ’ ૨૦૧૧ ના વર્ષમાં જગતના નકશામાં ચારેકોર છવાઈ જાય તેવી શુભ કામના.

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: