આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

કાગવાસ…


શ્રાધ્ધ પક્ષની શરૂઆત સાથે પોતાના પૂર્વજોની યાદમાં તેઓની આત્માને શાંતિ મળે તે હેતુંથી લોકો પોતાના પિતૃનું શ્રાધ્ધ ઉજવતા હોય છે. આ સમયે લોકો પોતાની શક્તિ મુજબ દાન-પૂણ્ય કરી પોતાના પિતૃની આત્માને શાંતિ મળે તેવી પ્રાર્થના કરતા હોય છે. વર્ષોથી શ્રાધ્ધમાં દાન પૂણ્ય સાથે કાગવાસ કરવાની પણ પ્રથા અમલમાં હતી જે આજકાલના આધુનિક યુગમાં નામશેષ થઈ ગઈ છે.

હાલમાં લોકો માત્ર દાન-પૂણ્ય કરી શ્રાધ્ધની ઉજવણી કરી દેતા હોય છે. પોતાના પિતૃને કાગવાસ નાખવા માત્ર જૂજ લોકો પોતાની અગાશી કે છાપરા ઉપર ચઢતા હોય છે. કાગવાસ એટલે વર્ષોથી ચાલતી પરંપરા મુજબ ખીર અને રોટલીનું મિશ્રણ એક વાટકીમાં ભરી પોતાની અગાસી કે છાપરા ઉપર જઈ લોકો કાગવાસ કરી બૂમો પાડે છે આ દરમ્યાન કેટલાક કાગડા જે તે અગાશીમાં આવે ત્યારે તેઓને ખીર પુરી ખવડાવવામાં આવે છે. આ પરંપરા હાલમાં જૂજ લોકો અપનાવી રહ્યા છે. પ્રવર્તમાન સમયમાં માત્ર ચુસ્ત બ્રાહ્મણ તેમજ ધાર્મિકવૃત્તિ ધરાવતા લોકોન આ પરંપરા અપનાવી રહ્યા છે. બાકીના લોકો આ પ્રથાની જગ્યાએ દાન-પૂણ્ય કરી પોતાના પિતૃ પ્રત્યે પોતાની લાગણી દર્શાવે છે.બીજી બાજૂ પ્રવર્તમાન સમયમાં કાગડાની સંખ્યા પણ નામશેષ થઈ ગઈ છે. જેથી લોકો આ પ્રથાને અનુસરવા પ્રયત્ન કરે તો પણ તેઓને નિરાશ થવાનો વારો આવે છે, છતા પણ પ્રવર્તમાન સમયને અનુરૂપ લોકો પોતાના પૂર્વજોની આત્માની શાંતિ માટે વિધિવધ શ્રાધ્ધની ઉજવણી કરી રહ્યા છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: