આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

રાંધણ ગેસની એક્સપાયરી ડેટ…!


આપણે જ્યારે બજારમાં કોઈ ખાદ્ય ચીજ વસ્તુ ખરીદ કરીયે છે ત્યારે અચુક મેન્યુફેક્ચર ડેટ અને એક્સપાયર ડેટ ખાસ ચકાસીયે છે. પરંતું જ્યારે તમે ગેસ સિલેન્ડરની ઘરે ડિલીવરી મેળવો છે ત્યારે તેની એક્સપાયર ડેટ ચકાશો છો…? મોટા ભાગના લોકોનો જવાબ “ના” હશે…? મોટા ભાગના લોકો ગેસ સિલેન્ડરની એક્સપાયર ડેટ હોય છે તે જાણતા પણ નથી.

ગેસ સિલેન્ડરની પણ એક્સપાયર ડેટ હોય છે અને ગેસ સિલેન્ડરની એક્સપાયર ડેટ પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય અને તેનો વપરાશ કરવામાં આવે તો અકસ્માત થવાનો પણ સંભવ હોય છે. મોટા ભાગે કોઈ ગેસ ડિલરને ત્યાંથી આવો ગેસ સિલેન્ડર ગ્રાહકને ત્યાં જતો નથી પરંતુ જો આપણે સિલેન્ડરની ડિલીવરી લીધી હોય અને પછી વર્ષો સુધી કોઈ કારણસર તેનો ઉપયોગ કરતા નથી ત્યારે આ પરિસ્થિતીથી અવગત થવું પડે છે. ખાસ કરીને એન.આર.આઈ વ્યક્તિઓ કે જે ભારતમાં માત્ર વાર તહેવારે આવે છે અને ઘરે ગેસ સિલેન્ડરનો ઉપયોગ કરે છે તેઓએ આ વાત ખુબ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈયે.

આ સિલેન્ડર ડિસેમ્બર - ૨૦૧૩ સુધી વાપરી શકાય.

A

જાનુઆરી થી માર્ચ

B

અપ્રિલ થી જૂન

C

જુલાઈ થી સપ્ટેમ્બર

D ઓક્ટોબર થી ડીસેમ્બર

ગેસ સિલેન્ડરની એક્સપાયર ડેટ કેવી રીતે નક્કી થાય તે વીશે વિગતવાર સમજીયે..! ગેસ સીલીન્ડરની ઉપરની જુ આવેલા સર્કલની નીચે આવેલા ચાર ઉભા સપોર્ટ માંથી કોઈ પણ એક ની અંદરની બાજુએ હોયછે.ત્યાં A B C D અક્ષર પછી કોઈ આકડો લખેલો હોય છે. તેના ઉપરથી આપણે ગેસ સિલેન્ડર ક્યાં સુધી ઉપયોગ કરી શકીયે તે નક્કી કરી શકીયે છે. ગેસ સિલેન્ડર ની ટોપ રીંગ સાથે ત્રણ ઉભા સપોર્ટ હોય છે તેના ઉપર A-૧૦,B-૧૧,C-૧૨,D-૧૩ લખેલ હોય છે. તેનો મતલબ કે A-૧૦ લખેલ હોય તો સિલેન્ડર માર્ચ-૨૦૧૦ સુધી વાપરી શકાય, B-૧૧ લખેલ હોય તો જૂન-૨૦૧૧ સુધી તે સિલેન્ડર વાપરી શકાય તેવીજ રીતે C-૧૨ લખેલ હોય તો તે સિલેન્ડર સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૨ સુધી જ વાપરી શકાય જ્યારે ચિત્રમાં D-૧૩ લખેલ સિલેન્ડર છે જેનો અર્થ એ કે તે સિલેન્ડર ડિસેમ્બર-૨૦૧૩ સુધી જ વાપરી શકાય.

..તો બસ હવે તમારા રસોઈ ગેસમાં પડેલ સિલેન્ડરની એક્સપાયર ડેટ કઈ છે તે જોઈ લો, અને હવે સિલેન્ડરની ડિલીવરી લેતા સમયે પણ સિલેન્ડરની એક્સપાયરી ડેટ તપાસવાનું ભુલશો નહી..!

– આ પોસ્ટ કરવામાં સહાય કરવા માટે શ્રી પંકજભાઈ શાહ (વડોદરા)નો આભાર

આણંદ જિલ્લાના દૈનિક સરદાર ગુર્જરીમાં ઉપરોક્ત મેટર જોવા અહિયા ક્લિક કરો

One response to “રાંધણ ગેસની એક્સપાયરી ડેટ…!

  1. Shailesh February 28, 2010 at 11:47 am

    આ બાટલામાંય એક્ષ્પાયરીયું હોય મારી હાળી આની તો ખબરેય નોતીં.

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: