આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

હોળીનું નામ અને વૃક્ષ છેદનનું કામ-૨


ગઈ કાલે ” હોળીનું નામ અને વૃક્ષ છેદનનું કામ” પોસ્ટ કરી હતી જેમાં હોળીના દિવસે રાત્રીના સમયે હોળી પ્રગટાવવા માટે જરૂરી લાકડા માટે બેફામ વૃક્ષ છેદનની પ્રવૃત્તિ અંગે વાત કરી હતી. જેના સમાધાન માટે “આપણું ઉમરેઠ” ના એવ વાંચક અલ્પેશભાઈ પટેલે રસપ્રદ ટિપ્પણી કરી હતી. તેઓએ આ વૃક્ષ છેદનની પ્રવૃત્તિને રોકવા માટે ગામે ગામ વોર્ડ દિઠ હોળી પ્રગટાવવાનું સુચણ કર્યું જે ખરેખર આવકાર દાયક છે.

..જો હોળીના નામે વૃક્ષ છેદનની પ્રવૃત્તિ રોકવા માટે તંત્ર દ્વારા પગલા ભરવામાં આવે તો વૃક્ષો બચાવી શકાય છે. જેમ વરઘોડો , સરગસ અને અન્ય જાહેર કાર્યક્રમ માટે પોલીસ તંત્રની પરવાનગી લેવી પડે છે તેમ હોળી પ્રગટાવવા માટે પણ કોઈ વહિવટી તંત્ર (મામલતદાર/પંચાયત/પોલીસ..વિગેરે માંથી કોઈ) ની પરવાનગી લેવી પડે તેવો નિયમ બનાવનો જોઈયે અને વોર્ડ દીઠ એક જ જગ્યાએ હોળી પ્રગટાવવામાં આવે તેવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈયે સાથે સાથે હોળી પ્રગટાવવા ઉપયોગમાં લેવાયેલ લાકડા ક્યાંથી અને કેટલા જથ્થામાં લાવવાના છે તેની પણ માહિતી તંત્રએ માગવી જોઈયે તો વૃક્ષ છેદનની પ્રવૃત્તિ ચોક્ક્સ રોકી શકાય તેમ છે. હાલમાં અમારા ઉમરેઠમાં નવ વોર્ડ છે પરંતુ લગભગ ૧૫ થી ૨૦ જગ્યાએ હોળી પ્રગટાવવામાં આવે છે. હાલમાં તો આ નિયમનો અમલ કરાવવો શક્ય નથી પરંતું આવતા વર્ષ સુધી આ નિયમ અમલમાં મુકવામાં આવે તો ખરેખર વૃક્ષો પણ બચી શકે છે, અને લોકોની ધાર્મિક લાગણી પણ જળવાઈ રહે છે.

.. આપણો તો આ એક નાનો પ્રયાસ છે,બાકી એતો હકિકત જ છે,”વૃક્ષો બચશે તો જ આપણે બચીશું”

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: