આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

PAGE 3


PAGE 3

પેજ-૩ વાચીને તમને થયુ હશે કે, અહીયા હુ કોઈ સેલીબ્રીટીની કે પછી ગ્લેમરસની વાત કરીસ પરતુ તેવુ સમજીને તમે આ વાચતા હોવ તો તમે તમારો સમય બગાડો છો..!

આ તો બસ આ પોસ્ટની સાથે મારા બ્લોગ ઉપર ત્રીજુ પાનુ આવી જશે (PAGE 3)એટલે આ પોસ્ટ કરુ છુ,મે બ્લોગ લખવાનુ શરુ કર્યુ (મે-(ચેતન)-૨૦૦૯) ત્યારે મને ખબર ન હતી કે હુ બ્લોગ જગતનો આટલો બધૉ બધાણી બની જઈશ ,ત્રણ પાના કદાચ તમારા માટે આ નાની સુની વાત હશે પણ મારો હરખ આજે સમાતો નથી ચાલો જવાદો…તમને નઈ ખબર પડે…

તમારો કિમતી સમય બગાદયો માફ કરશો……….

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: