આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

જો જે કોઈને ને કહીશ ના..


જો જે કોઈને કહીશ ના કહી ને આપણે કોઈ કશી વાત કહી હોય તો તે જ વાત બીજાને કહેવા માટે આવા લોકો હમેશા ઉતાવળા બની જતા હોય છે,આપણે કહેલી વાત તે પણ કોઈ ને કહીશ ના કહીને જગલના દાવાનળની જેમ આખા ગામમા ફેલાઈ જાય છે,ખરેખર કહુ તો મારકેટીગ માટે સૌથી સરળ માધ્યમ આ જ છે,ખાસ કરીને મહિલાઓમા આ લક્ષણ વધારે જોવા મળે છે પેલી વાત સાભળી છે ને  “ઓટલે મળે ચાર ચોટલા….” આ મહિલાઓ પણ છે ને…સબ સે તેજ છે..હા…હા આ તક સે ભી તેજ ,આજ તક વાળા અમથા સબ સે તેજ સબ સે તેજ બક્યા કરે છે.

One response to “જો જે કોઈને ને કહીશ ના..

  1. Dilip Gajjar July 25, 2009 at 10:42 am

    સુંદર વિવેક…પ્રચારનું માધ્યમ…નવી પોષ્ટ વાંચવા નિમંત્રણ..

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: