આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

અબ્દુલ કલામની જગ્યાએ કોઈ નેતા કે અધીકારીનો છોકરો હોત તો..


તાજેતરમા એક અમેરીકન એરલાઈન્સના કર્મચારીઓ ધ્વારા સુરક્ષા કારણોની આડમા ભારતના ભૂ.પૂ રાષ્ટ્રપતી ર્ડો.અબ્દુલકલામનુ અપમાન કરવામા આવ્યુ હતુ,સુરક્ષા તપાસના ને લઈ તેમનુ સધન ચેકીગ કરવામા આવ્યુ હતુ,તેમના પગરખા પણ ઉતારી લેવડાવ્યા હતા..ખેર આ તો ર્ડો.અબ્દુલ ક્લામ હતા તેમને હસતા મોઢે બધુ સહન કરી દીધુ ,ખરેખર તો ભારતીય નીયમો મુજબ રાષ્ટ્રપતી,ભુ.પુ રાષ્ટ્રપતી સુરક્ષા તપાસ ની બહાર છે,છતા પણ અપમાનના ઘુટળા પી જઈ અબ્દુલકલામએ પોતાની મહાનતા બતાવી પણ શુ આ અમેરીકન એર લાઈન્સવાળાને ખબર છે કે,અબ્દુલકલામ ની જગ્યએ ભારતના કોઈ નેતા,પોલીસ અધીકારી કે પછી રાજકીય પક્ષનો કોઈ અગ્રણી વ્યક્તિ હોત તો શુ થાત..જો તેમને ખબરના હોય તો અહીયા તેમને જણાવવુ (મને ખબર છે તે આ વાચવાના નથી)તમારા વિમાન સળગાવત,પછી ને ભલે ગમે તેવી મોટી સુરક્ષા હોય,તમારી ફ્લાઈટનો ભારતમા પ્રતીબન્ધ આવી જાત પછી ને ભલે ઓબામા તમારી તરફેણ કરે..આ તો મારી તમને સમજાવાની ફરજ એટલે સમજાવ્યા બાકી સાચુ ના લાગે તો કોઈ નેતા કે અધીકારીના છોકરાને છછેડજો તો તમે ખરા…!

One response to “અબ્દુલ કલામની જગ્યાએ કોઈ નેતા કે અધીકારીનો છોકરો હોત તો..

  1. arvindadalja July 24, 2009 at 10:22 am

    સાચુ કડવું હોય છે મારા ભાઈ ! આપે બહુજ સાચું લખ્યું છે ! અરે નેતા શું કોઈ પોલીસના છોકરાને પણ અડકી જુઓ તો ખબર પડે ! આ અમેરીકા નથી અહીં તો લાલીયાવાડી ચલાવી શકનાર જ જીવી શકે તેમ છે. કાયદા બાયદા નેતાઓ કે નેતાના છોકરા માટે અમેરિકામાં હોય આ ભારત છે મારા ભાઈ ! અમેરીકામાં પ્રમુખની દીકરીને પણ પક્દી શકાય એવા નમાલા પ્રમુખો હોય તો એમ જ થાય ને ? મેરા ભારત મહાનમાં પંચાયતના સભ્ય કે તેમના દીકરા કે દીકરીને પકડી જુઓ તો મર્દ સાચા અને લોકશાહી પણ સાચી !

    સ-સ્નેહ
    અરવિંદ

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: