આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

વર્ડપ્રેસમા “ચેતન” નુ “મે” થઈ ગયુ…


છેલ્લા કેટલાય સમયથી વર્ડપ્રેસમા આપણી ગુજરાતી ભાષાનુ આગમન થઈ ગયુ છે,આ અગે “થોડા દિવસ પહેલા વર્ડપ્રેસ હવે ગુજરાતીમા” લેખ વાચ્યો

http://kartikm.wordpress.com/2009/07/18/wp-in-gujarati/

બધાને ખ્યાલ હસે કે વર્ડપ્રેસ ગુજરાતીમા આવ્યુ સાથે સાથે ભાષાતર કરવામા થોડી ભુલ કરી બેઠુ હતુ “મે” નુ ગુજરાતી “ચેતન” કરી દીધૂ હતુ…પહેલા તો હુ એવુ સમજ્યો હતો કે “મે” ની જગ્યાએ ચેતન મે જાતે કર્યુ હશે…? પણ વિચાર આવ્યો હુ શા માટે “ચેતન” લખુ આ કોણ છે ચેતન..પછી એમ પણ વિચાર્યુ કે,મારો બ્લોગ કઈ છેળછાળ કરતુ હસે,પણ તેની ખુબ ઓછી લગભગ શક્યતા નથી,પણ વર્ડપ્રેસ મા આમતેમ ફરતા કોઈ જગ્યાએ જોયુ કે આ તો વર્ડપ્રેસની ભાષાતર કરવાની ભુલ છે જેમા “મે”નુ ભાષાતર “ચેતન” થઈ ગયુ છે,પણ આજે મારી નજર પડી ત્યારે મે જોયુ કે વર્ડપ્રેસ એ પોતાની ભુલ (અહીયા શરતચુક સબ્દ યોગ્ય કહેવાશે)સુધારી લીધી છે.

2 responses to “વર્ડપ્રેસમા “ચેતન” નુ “મે” થઈ ગયુ…

 1. rajniagravat July 23, 2009 at 7:39 am

  વિવેક,
  આ લિન્ક પર નજર મારો
  કદાચ એ ની જ તમે વાત કરો છો..ત્યાં ચેતન-મે ની પણ વાત છે જ.

  Like

 2. BHARAT SUCHAK-GUJARATIKAVITA ANE GAJAL July 23, 2009 at 5:52 pm

  KHUBAJ SUNDER BLOG ANE MAHITI THI BHARAPOR
  ABHINANDAN

  IF YOU HAVE TIME PLEASE VISIT GUJARATI

  http://gujaratikavitaanegazal.ning.com

  Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: