આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

સુર્ય ગ્રહણ -(અધ)શ્રધ્ધા અને વિજ્ઞાન


સુર્ય ગ્રહણ થઈ ગયુ છે,કેટલાય લોકોએ સુર્ય ગ્રહણ જોવાનો અદભુત અનુભવ કર્યો ,પરતુ ગુજરાતમા સુરત અને વડોદરામા વાદળ વરસાદ વચ્ચે સુર્ય ગ્રહણનો લાહ્વો લેવાનુ લોકો ચુકી ગયા તેનો બધાને અફસોસ છે.સુર્ય ગ્રહણ કેટલાય લોકો રુઢીચુસ્તો માટે એક -(અધ)શ્રધ્ધા નો વિષય હતો,તો આજના યુગનો આનદ લેતા કેટલાક લોકો માટે અતરિક્ષમા થતો એક ઉત્સવ હતો.
કહેવાય છે,રુઢીચુસ્તો અને જ્યોતિષો ની વાતો ને ધ્યાનમા લઈયે તો સુર્ય ગ્રહણ સમગ્ર વિશ્વ માટે મોતી આફતો લાવશે આ માટે તેઓ આ પહેલા થયેલા યુધ્ધો અને પ્રલયોના સમીકરણો આગળ ધરે છે,કહેછે જ્યારે મહાભારત નુ યુદ્ધ થયુ હતુ ત્યારે પણ આજ પ્રકાર નુ ગ્રહણ થયુ હતુ પણ મારા જ્યોતિષ મિત્રો ને જણાવવુ છે કે,મહાભારત નુ યુધ્ધ પહેલા થયુ હતુ પછી ગ્રહણ થયુ હતુ એટલે એવુ નથી કે ગ્રહણ થાય એટલે વિનાશ તરફ લોકો આગળ આવશે,મારા જ્તયોતિષ મિત્રો ને ખ્યાલ હશે કે મહાભારત ના યુધ્ધમા જ્યારે અભિમન્યુનુ વધ થયુ ત્યારે અર્જુને પ્રતિજ્ઞા લિધી હતી કે હવે પછી સુર્યાસ્ત થાય તે પહેલા કૌરવોની ટોળકીના અસ્વસ્થામા નુ તે વધ કરી દેશે,અર્જુનની આ પ્રતીજ્ઞા ને કારણે કૌરવોએ બિજા દીવસે અસ્વસ્થામા ને સુરક્ષા આપી રણભુમીમા અર્જુનના બાણ થી તેને રક્ષણ આપ્યુ હતુ,દિવસ આથમવામા ગણતરીના કલાકો બાકી હતા પણ અસ્વસ્થામા ને મારવામા અર્જુન નિષ્ફળ હતો,ત્યારે અચાનક આકાશમા અધારુ થઈ ગયુ દિવસ આથમવા મા હજુ તો કેટલીય વાર હતી પણ દિવસના મધ્યમા અધારુ થઈ જતા કૌરવો માની બેઠા કે સુર્યાસ્ત થઈ ગયો ને અસ્વસ્થામાની સુરક્ષામા ઢીલ મુકી કે તરત અર્જુને પોતાના બાણ થી અસ્વસ્થામા નુ વધ કરી દિધૂ ને બીજી બાજુ આકાશમા સુર્ય દેખાવા માડ્યો,અને અર્જુને કહ્યુ જ્યારે આકાશ મા સુર્ય ન હતો તે સમયે સપુર્ણ સુર્ય ગ્રહણ થયુ હતુ,જેને કૌરવોએ સુર્યાસ્ત સમજી લીધો હતો.આ ગટના અગે પહેલા શ્રી ક્રુષ્ણા ભગવાન ને જાણ હતી માટે પહેલાથીજ અસ્વસ્થામા ને મારવા માટે અર્જુન ને આવી પ્રતીજ્ઞા લેવડાવી હતી અને કૌરવો ને ઘેરમાર્ગે દોર્યા હતાઆ વાર્તા અહી લખવાનો હેતુ માત્રઆ એટલો છે કે ગ્રહણ યુધ્ધ પછી થયુ હતુ નહી કે ગ્રહન પછી યુધ્ધ,ગ્રહનને કારણે કૌરવો રુપી રાક્ષસો ને પરાસ્ત કરવામા એક કદમ આગળ વધાયુ હતુ માટે ઈતિહાસ પણ કહે છે કે ગ્રહન ને નકારાત્મક રીતે નહી પણ હકારાત્મક રીતે જોવો,
ખગોળ શાસ્ત્રી અને વૈજ્ઞાનિકો માટે આ કોઈ ઉત્સવ હતો ,માત્ર બે -ત્રણ મિનિટના સુર્ય ગ્રહનને જોવા માટે લોકો દુનીયાભરથી  જ્યા સુર્ય ગ્રહણ સારી રીતે દેખાવાનુ હતુ ત્યા આવી ગયા હતા,બિહાર,ઉત્તર પ્રદેશ સહીત દેશના અન્ય ભાગમા ગ્રહન સુદર રીતે દેખાયુ હતૂ,જ્યારે કેટલાક લોકોએ તો વિમાન ધ્વારા સુર્યગ્રહન માનવાનો લાહ્વો લિધો હતો.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: