આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

બ્રેકીગ ન્યુઝ -બદલાતી જતી પરીભાષા


આજકાલ બ્રેકીગ ન્યુઝ ની પરીભાષા બદલાતી જતી હોય તેમ લાગે છે.નાની નાની ઘટનાને પણ બ્રેકીગ ન્યુઝના હેડીગ નીચે ન્યુ ચેનલો વાળા ચલાવતા હોય છે.કોઈ સમયે ક્રીકેટ મેચ ચાલતી હોય ત્યારે કોઈ બોલર વિકેટ ઝડપે એટલે તરત ન્યુઝ ચેનલવાળા બ્રેકીગ ન્યુઝ ચલાવા માડે છે “ઈશાત શર્માને આફ્રિદીકો આઊટ કીયા” અરે ભાઈ,મેચ ચાલુ થઈ છે તો વિકેટ તો પડવાની જ છે ને..તેમા વળી શૂ બ્રેકીગ ન્યુઝ.પરતુ એવુ પણ નથી કેટલીય ચેનલો બ્રેકીગ ન્યુઝ ની પરીભાષા સમજે છે તેઓ આવા સમાચાર ને ન્યુઝ ફ્લેશના હેડીગ થી દર્શાવે છે.હાલમા અમેરીકાના વિદેશ મત્રી ભારત આવ્યા જ્યારે એરપોર્ટ પર તેમનુ આગમન થયુ કે તરત બધી મોટાભાગની ચેનલઓ ઉપર બ્રેકીગ ન્યુઝ ના પાટીયા લાગ્યા “અમેરીકા કે વિદેશ મત્રી ભારત પહોચે”ચાલો એ વાત સમજ્યા કે વિદેશ મત્રી ભારત આવ્યા તે બ્રેકીગ ન્યુઝ કહેવાય પણ એરપોર્ટ થી તાજ હોટલમા મત્રી સાહિબા પહોચ્યા કે તરત ફરી ન્યુઝ ચેનલ વાળાને સરવળ થઈ ને ફરી ન્યુઝ ચેનલ ઉપર પટ્ટી આવવા લાઈ બ્રેકીગ ન્યુઝ “અમેરીકા કે વિદેશ મત્રી તાજ હોટલ પહોચે” અરે લલવાઓ એર પોર્ટ પરથી તાજ હોટલ જવા નિકળ્યા હતા તો ત્યાજ પહિચે ને હા રસ્તામા તેમનો વિચાર બદલાય ને તે ઓબેરાય હોટલ જતા રહે તો બ્રેકીગ ન્યુઝ કહેવાય કે રસ્તામા તેમની ગાડી બગડે,તેમના પર હુમલો થાય આ બધુ જે આપને જેની કલ્પના નથી કરી શકતા એવુ કાઈ થાય તો તેને બ્રેકીગ ન્યુ ના મથાડા મા બતાવાય ,પણ આતો શુ પહેલી ખબર દર્શકો સુધી પહોચાડવાના જુસ્સામા જે કાઈ હાથમા આવ્યુ તે બતાવી દેવાનુ કે લખી દેવાનૂ શુ આજ આપણા દેશ નુ પત્રકારત્વ છે..? કેટલીક ચેનલોતો  બ્રેકીગ ન્યુઝ નામનુ આખુ બુલેટીન બતાવે છે જેમા એન્કર તરીકે જે તે ચેનલના મુખ્ય એડીટર બેસી  બ્રેકીગ ન્યુઝ ના નામે નાનામા નાના સમાચાર મુકી  બ્રેકીગ ન્યુઝ ની પત્તર રગડી નાખે છે.પરિનામે ખરેખર  બ્રેકીગ ન્યુઝ હોય ત્યારે  દર્શકો  તે જોવાનુ ટાળે છે,”પેલી વાર્તા યાદ છે ને…વાઘ આવ્યો વાઘ આવ્યો ,ને ખરેખર આવે ત્યારે કોઈ બચાવા ના આવે”

One response to “બ્રેકીગ ન્યુઝ -બદલાતી જતી પરીભાષા

  1. Dilip Gajjar July 22, 2009 at 10:20 pm

    Nive abhvyakti for breaking News !

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: