આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

અગત્યના ટેલિફોન નંબર- ઉમરેઠ

અગત્યના ટેલિફોન નંબર- ઉમરેઠ

નામ ફોન નંબર
પ્રમુખ તાલુકા પંચાયત ૨૭૮૨૩૯
મામલતદાર કચેરી ૨૭૦૦૯૦૦, ૨૭૭૫૯૯
ઉમરેઠ નગર પાલિકા ૨૭૬૦૧૧
ઉમરેઠ સિવિલ કોર્ટ ૨૭૭૩૭૪
રેન્જ ફોરેસ ઓફિસર ૨૭૮૧૫૦
સીટી સર્વે કચેરી ૨૭૮૫૮૩
ઉમરેઠ પેટા તિજોરી કચેરી ૨૭૭૩૮૮
ઉમરેઠ પોલિસ સ્ટેશન ૨૭૬૦૩૩
વીજ કચેરી ૨૭૬૦૫૧ , ૨૭૬૦૧૫
ઉમરેઠ બસ સ્ટેશન ૨૭૬૦૬૮
ઉમરેઠ પોસ્ટ ઓફિસ ઓડ બજાર ૨૭૬૮૨૮
ઉમરેઠ પોસ્ટ ઓફિસ કંસારા બજાર ૨૭૬૯૨૨
ઉમરેઠ રેલ્વે સ્ટેશન ૨૭૬૦૪૦, ૨૭૬૬૯૭
ટેલિફોન ઈન્કવાઈરી ૨૭૬૦૦૦
ટેલિફોન ફરિયાદ ૨૭૬૧૯૮
એલ.આઈ.સી કચેરી ૨૭૬૩૫૦
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ૨૭૬૧૨૯
દેના બેન્ક, ઉમરેઠ ૨૭૬૦૩૨
બેંક ઓફ બરોડા,ઉમરેઠ ૨૭૬૦૫૩
જ્યુબિલી સ્કૂલ, ઉમરૅઠ ૨૭૬૦૮૬
સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલ, ઉમરેઠ ૨૭૭૫૮૪
એચ.એમ.દવે સ્કૂલ, ઉમરેઠ ૨૭૭૫૮૪
સરસ્વતી વિદ્યાલય ઉમરેઠ ૨૭૮૫૯૮
બી.ડી પટૅલ સંતરામ હોસ્પિટલ ૨૭૬૦૫૫
તાલુકા પંચાયત કચેરી ૨૭૮૦૦૧

 

4 responses to “અગત્યના ટેલિફોન નંબર- ઉમરેઠ

 1. mittal August 26, 2009 at 5:14 pm

  abhar tamaro tame amne disha janavi
  umreth vise badhu kahu badal tamaro khub khub bhar matlab aabhar………

  Like

 2. HEMLESH (BUDHO) August 8, 2010 at 12:57 pm

  VERY GOOD

  Like

 3. Rajan Patel ( Chalish Hazarwala) November 13, 2010 at 3:37 pm

  Great information about Umreth City and others.

  Like

 4. RAJENDRA SHAH December 2, 2014 at 6:01 am

  VIVEK, THANK YOU FOR GIVE THE DETAILS FOR UMRETH. I LOVE UMRETH I LIKE LAXMANNA TOMTOM, GANGAPRASADNA KHAMAN AND GHOTA, BHAVSARNU CHAVANU, BHABHINI SODA.

  Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: